Praktijk_vandermeijde_rouw-en-verliesverwerking-13
Praktijk_vandermeijde_rouw-en-verliesverwerking-11
Praktijk_vandermeijde_rouw-en-verliesverwerking-37

1. Psycho-educatie over rouw

Hierbij vertel ik je hoe rouw zich kan uiten hoe een rouwproces er uit ziet: de rouwfasen, rouwtaken, rouwarbeid.

2. Inzichtgevende gesprekken

Hierbij ligt de focus op hoe werkt rouw bij jou?

In deze gesprekken gaat het om het onderzoeken van je gedachten, gevoelens en gedrag. Dit koppelen we aan dingen die jij in je leven hebt meegemaakt, ervaringen die jouw gevormd hebben. Door inzicht te krijgen in je eigen voelen, denken en doen, wordt je mentale weerbaarheid vergroot. Wanneer je begrijpt hoe rouw werkt bij jou kan dit helpend voor je zijn bij het dragen van je verlies. De verschillende werkvormen die ik gebruik zijn onder andere: een opstelling, gedichten, tekenopdrachten, gebruik van metaforen, schrijfopdrachten en rituelen.

3. Mindfulness

In de intense en lastige periode van rouw kun je het gevoel hebben dat niets je pijn kan verzachten. Toch is er een hulpbron en dat is mindfulness bij rouw .

Wat is mindfulness?

Mindful leven betekent ‘leven met aandacht’. Focussen op het heden.
Maar naast het leven in het hier en nu komt mindfulness ook neer op het niet oordelen en dingen en laten komen zoals ze zijn. Het draait om acceptatie van onvermijdelijke negatieve en positieve ervaringen. Door middel van ademhalingstechnieken en meditaties wordt dit bereikt. In het hier en nu sta je in contact met jezelf en alles wat er rondom je is .

Leven ‘in het nu’ lijkt misschien heel vanzelfsprekend, maar in ons dagelijks leven is dit een hele opgave. Laat staan wanneer je volledig in beslag wordt genomen door een ingrijpend verlies. Je denken raakt dan helemaal verstrikt in het verleden of in de toekomst met allerlei onzekerheden, angsten en zorgen en verdriet.

Accepteren van verdriet. Mindfulness leert je om je minder druk te maken. Zorgen over de toekomst of verdriet uit het verleden probeer je opzij te zetten. Je verlegt je aandacht naar wat er op dat moment gebeurt. De focus op het nu. Dus ook het accepteren dat angst en verdriet en pijn bij het leven horen. De kunst is om niet te vechten tegen wat je niet wilt maar om er van een afstand naar te kijken zonder daar een oordeel aan te verbinden. Pijn en verdriet horen nu eenmaal bij het leven. Door dat te accepteren, maak je het minder groot en overheersend.

4. Vergroten van veerkracht

Naast verwerking van het verlies zijn de aandacht voor jou als persoon en je draagkracht belangrijke onderdelen van rouw en verliesbegeleiding. Aspecten die daarbij voor jou spelen zijn:

  • Hoe kan ik mijn veerkracht versterken?
  • Hoe ga ik om met al die heftige emoties?
  • Hoe zorg ik goed voor mezelf?
  • Hoe bewaak ik mijn grenzen?

De buitenwereld/omgeving kan soms onhandig of kwetsend reageren. Men geeft ongevraagd goedbedoelde adviezen. Dit kan boosheid oproepen en verwarring geven wat de verwerking tegenwerkt. Dit doet men niet bewust, maar uit onmacht of onwetendheid.
Hoe maak ik mijn omgeving duidelijk wat voor mij helpt en wat niet? Durf jij je eigen wensen en behoeften centraal te stellen. Luister wat voor jou goed voelt, er is immers geen kant-en-klaar draaiboek voor een rouwproces.

5. EMDR

Wanneer een verlies het natuurlijk verloop van rouwen in de weg staat en het rouwproces als zeer moeilijk wordt ervaren kan men baat hebben bij een relatief kortdurende vorm van traumabehandeling zoals EMDR.

EMDR staat voor ‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing’ en is een volwaardige en effectieve psychotherapeutische behandelmethode. Letterlijk vertaald betekent het ‘door oogbeweging opnieuw beleven van ingrijpende gebeurtenis(sen)’.
Iedere nare gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft wordt traumatisch genoemd. Kenmerken voor traumatische herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties hierop. Deze herinnering wordt telkens geactiveerd in situaties die lijken op die traumatische gebeurtenis. Geluid dat je hoort, een geur die je ruikt, of een beeld wat je ziet die de beelden en de gevoelens van de gebeurtenis weer opnieuw laat herbeleven.

Hoe werkt EMDR?
Aan het begin van de therapie zal uitgebreid besproken worden wat de oorzaak van de klachten kunnen zijn. Er wordt een inschatting gemaakt over de individuele omstandigheden, omgevingsfactoren en ook de draagkracht en draaglast worden besproken. Je hulpvraag en je gewenste doel zijn belangrijk om duidelijk te hebben, dit is een voorwaarde voor behandeling.
Door het met de ogen volgen van mijn hand, door audio stimulatie of kinesthetisch stimulatie wordt het ‘informatieverwerkingssysteem’ in de hersenen geactiveerd.

De EMDR procedure brengt een stroom van gedachten en/of beelden op gang en soms ook gevoelens en lichamelijke reacties. Na elke stimulatieset wordt gevraagd wat er voor opvallend gedachte, beeld of gevoel opkomt. Daarna volgt een nieuwe set. De zogenaamde bilaterale stimulatie zal er toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Daarom wordt het daarna makkelijker om aan de oorspronkelijke gebeurtenissen terug te denken. Er kunnen ook veranderingen over de gebeurtenis plaatsvinden. Dat je het beeld, gevoel of de gedachten niet meer terug kunt halen of dat deze waziger worden. Ook kan je nieuwe inzichten krijgen of anders gaan denken over de situatie, waardoor de betekenis van het gebeuren verandert. Hierdoor kan een grote kwaliteitsverbetering van leven ontstaan.